MITORI SHELF


MITORI SHELF 60 – 5 SH

ชั้นวางมิโตริ 60 – 5 ชั้น
W600xD320xH1580 MM.

MITORI SHELF 60 – 6 SH
ชั้นวางมิโตริ 60 – 6 ชั้น
W600xD320xH1900 MM.

MITORI SHELF 80 – 6 SH
ชั้นวางมิโตริ 80 – 6 ชั้น
W800xD320xH1900 MM.

MITORI SHELF 60 – 4 SH
ชั้นวางมิโตริ 60 – 4 ชั้น
W600xD320xH1240 MM.

MITORI SHELF 60 – 3 SH
ชั้นวางมิโตริ 60 – 3 ชั้น
W600xD320xH910 MM.

MITORI SHELF 60 – 2 SH
ชั้นวางมิโตริ 60 – 2 ชั้น
W600xD320xH580 MM.


ขนาด:
(กว้างxยาวxสูง)

รหัสสินค้า: MITORI SHELF หมวดหมู่: ,